TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ La Liga

Giờ
Trận đấu
tỉ số
Cả trận
Hiệp 1
Vòng 1
22:59
18/08
 
 
2 1/2
0.98
1.44
 
 
u
0.77
7.4
4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 1/4
0.80
1.87
 
 
u
0.95
4.1
3.45
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 1/2
0.97
4.8
 
 
u
0.78
1.71
3.65
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2
0.74
1.51
 
 
u
-0.99
7
3.8
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 3/4
0.86
2.85
 
 
u
0.88
2.34
3.45
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 1/2
0.85
2.75
 
 
u
0.89
2.49
3.25
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 1/4
0.84
2.8
 
 
u
0.89
2.55
3.15
 
 
 
 
 
 
 
 
22:59
18/08
 
 
2 1/2
0.78
4.5
 
 
u
0.97
1.71
3.8