LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VĐQG Hàn Quốc 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 15/06
16:00
trực tiếp
0.99 0.93
-3/4 2 1/2
0.87 0.93
17:00
trực tiếp
0.85 0.95
-1/4 2 1/2
1.01 0.90
18:00
trực tiếp
0.95 0.98
-1/4 2 3/4
0.90 0.86
Ngày 16/06
16:00
trực tiếp
1.03 1.08
-3/4 2 3/4
0.83 0.76
16:00
trực tiếp
0.94 0.93
-1/4 2 1/2
0.92 0.93
17:00
trực tiếp
0.93 0.81
-1/4 2 1/4
0.93 1.03
Ngày 22/06
18:00
trực tiếp
0
Ngày 23/06
Ngày 25/06
Ngày 26/06
17:30
trực tiếp
0
Ngày 29/06