LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VĐQG Mỹ 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 15/06
06:30
trực tiếp
0.93 0.94
-1/4 2 3/4
0.97 0.96
Ngày 16/06
06:30
trực tiếp
1.09 0.95
-3/4 3 1/4
0.79 0.90
06:30
trực tiếp
0.94 1.00
0 2 3/4
0.94 0.85
06:30
trực tiếp
1.10 0.85
-1/4 2 3/4
0.78 1.00
06:30
trực tiếp
1.08 0.92
-1/2 2 3/4
0.80 0.97
06:30
trực tiếp
0.86 0.96
-1/2 2 3/4
1.02 0.90
06:30
trực tiếp
1.03 1.01
-3/4 2 1/2
0.83 0.85
06:30
trực tiếp
1.06 0.93
+1/4 3
0.84 0.93
06:30
trực tiếp
1.07 1.05
-1/2 3
0.81 0.80
07:30
trực tiếp
1.04 0.98
-1/4 2 3/4
0.84 0.88
08:30
trực tiếp
0.78 0.85
-3/4 3
1.11 1.00
09:30
trực tiếp
0.85 0.90
-3/4 2 3/4
1.03 0.95
09:30
trực tiếp
1.03 0.90
-1 3 1/4
0.87 0.99
09:30
trực tiếp
1.04 0.83
0 2 3/4
0.84 1.03
Ngày 20/06