LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ V League 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 25/06
17:00
trực tiếp
0.87 0.74
+1/4 2 1/2
0.93 1.06
17:00
trực tiếp
0.78 0.67
0 2 3/4
1.02 1.14
17:00
trực tiếp
0.85 0.90
-3 1/4 3 3/4
0.95 0.90
17:00
trực tiếp
0.82 0.67
-1/4 2 1/4
0.98 1.14
17:00
trực tiếp
1.02 0.87
-1/2 2 1/2
0.78 0.93
17:00
trực tiếp
0.78 0.84
-1/4 2 3/4
1.02 0.96
17:00
trực tiếp
0.92 1.03
-1/4 2 1/2
0.88 0.78
Ngày 30/06