LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VĐQG Nhật Bản 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 15/06
14:00
trực tiếp
0.98 1.00
0 3
0.88 0.85
16:30
trực tiếp
0.93 0.80
-1 2 1/2
0.95 1.06
17:00
trực tiếp
1.06 1.05
0 2 1/2
0.82 0.81
17:00
trực tiếp
1.10 0.86
-1/4 2 1/2
0.78 1.03
Ngày 16/06
12:00
trực tiếp
0.83 0.84
-1/2 2 1/2
1.03 1.05
13:30
trực tiếp
0.99 1.08
-1/2 2 1/2
0.89 0.78
16:00
trực tiếp
1.03 0.94
-1/2 2 1/2
0.85 0.92
16:00
trực tiếp
0.88 0.97
-1/2 2 1/2
1.00 0.89
16:00
trực tiếp
1.03 0.91
-1/4 2 1/4
0.83 0.95
16:00
trực tiếp
0.83 0.85
-1/4 2 1/4
1.05 1.01
Ngày 19/06
Ngày 22/06