LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VĐQG Trung Quốc 2024

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Ngày 25/06
18:00
trực tiếp
0.81 1.05
-1 1/4 3 1/4
1.07 0.81
18:35
trực tiếp
0.95 0.89
+1/2 3
0.93 0.97
18:35
trực tiếp
1.05 0.83
+1/4 2 1/2
0.80 1.03
19:00
trực tiếp
0.93 0.93
+1 1/2 3 1/4
0.95 0.93
Ngày 26/06
18:00
trực tiếp
1.00 0.89
-2 1/2 3 1/4
0.85 0.89
18:35
trực tiếp
0.94 0.85
+3/4 2 3/4
0.84 1.00
18:35
trực tiếp
1.07 0.80
+3/4 2 3/4
0.73 1.05
19:00
trực tiếp
0.83 0.85
-1 3/4 3 1/4
1.03 1.00
Ngày 29/06
Ngày 30/06
Ngày 05/07
Ngày 06/07