KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Ả Rập Xê-út

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 28/05
01:00
0 0
13 5
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
01:00
0 0
8 2
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
01:00
1 0
6 6
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:00
0 1
6 9
trực tiếp
0
Thua
01:00
1 0
2 2
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
01:00
0 0
4 4
trực tiếp
-0.75
Thắng
01:00
0 0
2 4
trực tiếp
0.5
Thắng
01:00
0 1
3 8
trực tiếp
-1.5
Thắng
Ngày 24/05
01:00
2 0
10 1
trực tiếp
2.5
Thua
01:00
0 0
1 7
trực tiếp
-0.75
Thắng
01:00
2 1
9 4
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:00
1 0
4 5
trực tiếp
0.25
Thắng
01:00
1 1
3 7
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
01:00
1 0
6 2
trực tiếp
0.75
Thắng
01:00
2 1
1 11
trực tiếp
-1.75
Thắng
01:00
1 0
3 8
trực tiếp
0.25
Thắng
01:00
1 1
9 3
trực tiếp
0.5
Thua
Ngày 19/05
01:00
2 0
8 0
trực tiếp
2.25
Thắng
Ngày 18/05
23:20
0 0
3 2
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
01:00
0 0
6 3
trực tiếp
0.75
Thua
01:00
1 0
3 6
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Ngày 17/05
23:15
0 1
4 3
trực tiếp
0.5
Thua
01:00
0 0
7 5
trực tiếp
0
Thua
01:00
0 1
4 6
trực tiếp
-0.5
Thắng
Ngày 16/05
22:00
1 1
6 1
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 12/05
Ngày 11/05
22:00
0 1
3 0
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
22:00
4 1
8 7
trực tiếp
2.75
Thắng 1/2
Ngày 10/05
22:00
0 0
3 5
trực tiếp
0
Hoà
01:00
0 2
7 2
trực tiếp
-1.5
Thắng
Ngày 09/05
22:00
1 0
3 3
trực tiếp
0
Hoà
22:00
0 0
6 5
trực tiếp
-0.75
Thắng
Ngày 07/05
Ngày 05/05
01:00
4 0
6 3
trực tiếp
1.75
Thắng
Ngày 04/05
22:00
0 0
10 0
trực tiếp
0.75
Thắng
22:00
0 0
5 5
trực tiếp
0
Hoà