KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cup C3 Châu Âu

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 30/05
02:00
0 0
3 5
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2

90phút [0-0], 120phút [1-0]

Ngày 10/05
Ngày 08/05
Ngày 03/05
02:00
2 1
8 1
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
Ngày 19/04
02:00
0 2
3 3
trực tiếp
0.25
Thua
02:00
1 0
5 1
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2

90phút [1-0], 120phút [1-0]Pen [2-3]

Ngày 18/04

90phút [0-0], 120phút [2-0]

23:45
1 0
7 5
trực tiếp
0
Thắng

90phút [2-1], 120phút [2-1]Pen [3-4]

Ngày 12/04
02:00
1 0
7 3
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
02:00
1 0
3 2
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 11/04
Ngày 15/03
03:00
1 0
3 2
trực tiếp
1
Thắng
03:00
1 1
8 3
trực tiếp
1.25
Thua
03:00
1 0
3 1
trực tiếp
0.5
Thắng

90phút [1-4], 120phút [1-6]

90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-1]

Ngày 08/03
03:00
2 1
2 3
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
03:00
0 0
6 3
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
00:45
1 0
1 7
trực tiếp
0
Thắng
00:45
0 1
6 6
trực tiếp
-0.25
Thua
00:45
0 0
2 5
trực tiếp
-0.75
Thắng
Ngày 23/02
03:00
0 2
7 4
trực tiếp
0.25
Thua

90phút [1-1], 120phút [1-2]

00:45
0 1
5 3
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Ngày 22/02
Ngày 16/02
03:00
0 0
8 1
trực tiếp
0.5
Thua