KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Serie A

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 02/06
22:59
2 3
4 4
trực tiếp
1
Thua
Ngày 27/05
01:45
0 0
5 3
trực tiếp
1.5
Thua
01:45
2 2
9 3
trực tiếp
-1
Thắng
01:45
1 1
4 5
trực tiếp
0.5
Thắng
01:45
0 0
11 1
trực tiếp
0.25
Thua
Ngày 26/05
22:59
2 0
2 5
trực tiếp
0.25
Thắng
22:59
0 0
4 1
trực tiếp
1.25
Thua
01:45
2 0
13 3
trực tiếp
2.25
Thua
Ngày 25/05
22:59
2 0
3 4
trực tiếp
1.5
Thắng
01:45
1 0
3 6
trực tiếp
-0.25
Thắng
Ngày 24/05
01:45
0 1
4 5
trực tiếp
-0.25
Thua
Ngày 21/05
01:45
2 0
3 2
trực tiếp
0
Hoà
Ngày 20/05
23:30
0 2
4 6
trực tiếp
-0.5
Thua
01:45
0 0
6 3
trực tiếp
1
Hoà
Ngày 19/05
22:59
0 1
8 0
trực tiếp
1
Thua
20:00
0 0
5 5
trực tiếp
0.5
Thua
20:00
0 1
3 4
trực tiếp
0
Thua
17:30
0 0
5 6
trực tiếp
0.25
Thua
01:45
2 0
3 8
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 18/05
22:59
0 0
2 5
trực tiếp
-0.5
Thua
01:45
2 1
5 3
trực tiếp
0
Hoà
Ngày 14/05
01:45
1 1
6 1
trực tiếp
1
Hoà
Ngày 13/05
23:30
0 1
8 2
trực tiếp
0.25
Thua
01:45
2 0
6 1
trực tiếp
0.5
Thắng
Ngày 12/05
20:00
0 1
3 7
trực tiếp
0.5
Thắng
20:00
0 0
7 4
trực tiếp
-0.25
Thua
17:30
1 0
7 7
trực tiếp
1
Thắng
01:45
1 0
6 3
trực tiếp
1.25
Thắng
Ngày 11/05
22:59
0 2
9 3
trực tiếp
0.25
Thua
01:45
0 1
8 4
trực tiếp
-1
Thua
Ngày 07/05
01:45
0 0
7 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
Ngày 06/05
22:59
1 0
1 7
trực tiếp
-1.5
Thắng
01:45
1 1
9 6
trực tiếp
0
Hoà
Ngày 05/05
22:59
1 1
7 1
trực tiếp
1.25
Thua
20:00
1 1
1 2
trực tiếp
-0.25
Thắng
20:00
0 0
3 8
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
17:30
1 0
3 10
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
01:45
1 0
2 5
trực tiếp
-1
Thắng
Ngày 04/05
22:59
0 1
5 4
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2