KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cup C2 Châu Âu

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 23/05
02:00
2 0
2 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
Ngày 10/05
02:00
1 0
3 0
trực tiếp
0.5
Thắng
Ngày 03/05
02:00
1 1
11 1
trực tiếp
0
Hoà
Ngày 19/04
02:00
0 0
8 2
trực tiếp
0.25
Thắng

90phút [1-0], 120phút [1-0]Pen [4-2]

02:00
2 0
0 11
trực tiếp
0
Thắng
02:00
0 1
2 1
trực tiếp
-1
Hoà
Ngày 12/04
02:00
0 1
9 3
trực tiếp
0.5
Thua
02:00
0 1
4 2
trực tiếp
1.25
Thua
02:00
1 0
5 8
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 15/03
03:00
0 1
3 3
trực tiếp
0.5
Thắng
03:00
4 1
8 2
trực tiếp
1.75
Thắng
00:45
1 0
9 3
trực tiếp
0.25
Thắng
00:45
0 3
3 5
trực tiếp
-0.25
Thua
00:45
2 0
6 1
trực tiếp
0.75
Thắng
Ngày 08/03
03:00
3 0
2 3
trực tiếp
0.5
Thắng
03:00
1 2
14 4
trực tiếp
0.75
Thua
03:00
3 1
8 4
trực tiếp
1
Thắng
00:45
2 0
3 8
trực tiếp
-1.25
Thắng
00:45
0 3
5 3
trực tiếp
-0.75
Thua
Ngày 07/03
00:45
1 1
4 10
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 23/02
03:00
1 1
5 2
trực tiếp
0.5
Thua

90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-2]

03:00
1 0
7 0
trực tiếp
1.25
Thua
00:45
1 1
10 2
trực tiếp
0
Thắng
00:45
0 0
9 2
trực tiếp
-0.5
Thắng
00:45
0 2
8 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2

90phút [2-2], 120phút [3-2]

90phút [0-2], 120phút [2-1]

Ngày 16/02
03:00
0 0
6 5
trực tiếp
0.5
Thua
03:00
0 0
6 2
trực tiếp
1.25
Thua 1/2