KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ EURO 2024

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 18/06
02:00
0 1
6 2
trực tiếp
-1
Hoà
Ngày 17/06
22:59
0 1
5 7
trực tiếp
0.75
Thua
20:00
1 0
4 8
trực tiếp
-0.25
Thắng
02:00
0 1
2 1
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
Ngày 16/06
22:59
0 1
5 9
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
1 1
3 6
trực tiếp
-0.5
Thua
02:00
2 1
5 3
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
Ngày 15/06
22:59
3 0
5 0
trực tiếp
0.5
Thắng
20:00
0 2
2 6
trực tiếp
-0.25
Thua
02:00
3 0
5 0
trực tiếp
1.5
Thắng
Ngày 27/03

90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-5]

02:45
0 1
7 2
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
00:00
0 0
2 6
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2

90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-2]

Ngày 22/03
02:45
1 2
5 6
trực tiếp
0.25
Thua
02:45
2 1
2 3
trực tiếp
0.5
Thắng
02:45
4 0
8 5
trực tiếp
1
Thắng
02:45
1 0
17 1
trực tiếp
1.75
Thắng
00:00
1 0
2 0
trực tiếp
0.5
Thắng
Ngày 22/11
02:45
0 3
0 9
trực tiếp
-4.75
Thua
02:45
0 1
1 5
trực tiếp
-1.5
Thua
02:45
1 0
11 3
trực tiếp
2
Thua
02:45
0 1
2 9
trực tiếp
-0.75
Thắng
02:45
0 0
1 6
trực tiếp
-0.5
Thắng
02:45
0 1
8 1
trực tiếp
1
Thua
02:45
1 0
7 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 21/11
02:45
1 0
4 4
trực tiếp
1.5
Thắng
02:45
0 0
2 10
trực tiếp
-0.75
Thắng
02:45
0 0
2 6
trực tiếp
-3.25
Thắng
02:45
0 0
4 9
trực tiếp
-0.5
Thắng
02:45
0 0
2 3
trực tiếp
1.75
Thua
02:45
1 0
1 6
trực tiếp
-2.25
Thắng
Ngày 20/11
02:45
2 2
6 4
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
02:45
1 0
14 0
trực tiếp
2.25
Thua 1/2
02:45
0 0
4 6
trực tiếp
-1.75
Thắng
00:00
4 0
9 0
trực tiếp
3
Thắng