KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Bundesliga

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 18/05
20:30
0 0
3 7
trực tiếp
0.5
Thắng
20:30
2 0
7 3
trực tiếp
2.25
Thắng
20:30
3 0
5 12
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 13/05
Ngày 12/05
20:30
0 5
2 3
trực tiếp
-0.25
Thua
Ngày 11/05
20:30
1 2
6 8
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 06/05
00:30
0 1
6 3
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Ngày 05/05
Ngày 04/05
20:30
1 1
7 2
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
20:30
2 0
9 2
trực tiếp
1.25
Thắng
Ngày 29/04
00:30
0 0
3 8
trực tiếp
-0.25
Thua
Ngày 28/04
Ngày 27/04
01:30
2 0
10 4
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 22/04
00:30
1 1
2 4
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 21/04
20:30
1 0
1 7
trực tiếp
-0.75
Thắng
Ngày 20/04
23:30
0 2
5 3
trực tiếp
-1.25
Thua