KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ U19 Châu Âu

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 27/03
01:00
1 1
1 4
trực tiếp
-0.75
Thắng
01:00
2 0
2 10
trực tiếp
-3
Thắng
Ngày 26/03
22:00
0 1
9 4
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
21:00
0 2
6 3
trực tiếp
-0.75
Thua
20:30
3 0
0 0
trực tiếp
1.25
Thắng
20:30
1 0
7 6
trực tiếp
0.5
Thắng
20:00
0 0
3 10
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
0 0
9 4
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
0 0
4 2
trực tiếp
-0.25
Thắng
Ngày 24/03
Ngày 23/03
22:30
0 2
2 4
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
22:00
1 0
0 0
trực tiếp
0.25
Thắng
22:00
0 0
2 1
trực tiếp
0.25
Thua
20:00
1 0
6 4
trực tiếp
1.5
Thắng
Ngày 21/03
01:00
4 0
12 1
trực tiếp
2.5
Thắng
01:00
0 0
3 11
trực tiếp
-0.25
Thua
01:00
2 0
0 0
trực tiếp
0.5
Thắng
Ngày 20/03
22:00
0 0
1 8
trực tiếp
-1.25
Thắng
21:30
2 1
4 7
trực tiếp
-0.5
Thắng
21:00
0 1
0 0
trực tiếp
-1.25
Thua