KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cúp Liên Đoàn Anh

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 25/02
22:00
0 0
3 2
trực tiếp
0
Hoà

90phút [0-0], 120phút [0-1]

Ngày 25/01
03:00
0 1
4 2
trực tiếp
-0.75
Thắng
Ngày 24/01
03:00
4 0
7 1
trực tiếp
1.75
Thắng
Ngày 11/01
03:00
0 1
8 2
trực tiếp
1.5
Thua
Ngày 10/01
03:00
1 0
1 6
trực tiếp
-1
Thắng
Ngày 21/12
03:00
1 0
12 2
trực tiếp
1.5
Thắng
Ngày 20/12
03:00
0 1
7 1
trực tiếp
0.25
Thua 1/2

Pen [4-2]

02:45
0 1
2 2
trực tiếp
0.25
Thua 1/2

Pen [6-7]

Ngày 02/11
02:45
1 0
3 5
trực tiếp
0.25
Thắng
02:45
1 0
11 4
trực tiếp
1.75
Thắng 1/2
02:30
1 0
4 6
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 01/11
Ngày 28/09
01:45
0 1
10 2
trực tiếp
1.25
Thắng
01:45
0 1
1 3
trực tiếp
-0.25
Thua
01:45
1 0
15 2
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:45
0 0
5 5
trực tiếp
0.75
Thắng
01:45
0 1
4 4
trực tiếp
0.5
Thua
01:45
2 2
7 2
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 27/09
01:45
2 2
7 8
trực tiếp
-0.25
Thắng
01:45
0 0
4 3
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2

Pen [3-1]

01:45
0 0
3 8
trực tiếp
-0.5
Thắng
Ngày 31/08
02:00
1 0
5 2
trực tiếp
-1.25
Thắng 1/2

Pen [2-3]

01:45
1 1
10 6
trực tiếp
2.25
Thua
Ngày 30/08
02:00
1 0
2 16
trực tiếp
-0.75
Thắng

Pen [9-8]

02:00
1 1
3 6
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2

Pen [1-3]