KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ La Liga

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 27/05
02:00
1 1
6 5
trực tiếp
-0.5
Thua
Ngày 26/05
21:15
0 0
2 6
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
21:15
0 1
2 2
trực tiếp
0.5
Thua
19:00
0 0
3 4
trực tiếp
0.25
Thua
02:00
0 0
4 5
trực tiếp
1.5
Thua
Ngày 25/05
23:30
0 1
1 4
trực tiếp
0.5
Thắng
02:00
3 0
4 2
trực tiếp
2
Thắng
Ngày 20/05
00:00
0 0
10 2
trực tiếp
-0.25
Thua
00:00
0 1
5 4
trực tiếp
-0.25
Thua
00:00
0 0
5 3
trực tiếp
0.75
Thua
00:00
2 0
8 3
trực tiếp
0.75
Thắng
00:00
1 0
7 5
trực tiếp
1.5
Thắng
00:00
1 1
12 2
trực tiếp
1
Thua
00:00
1 4
3 3
trực tiếp
-0.5
Thắng
00:00
0 2
6 2
trực tiếp
0.25
Thua
Ngày 19/05
02:00
1 0
2 1
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 17/05
03:00
1 0
3 3
trực tiếp
1
Hoà
02:30
0 1
4 7
trực tiếp
-1.25
Thua
00:30
1 1
4 8
trực tiếp
-0.5
Thắng
Ngày 16/05
03:00
0 1
2 3
trực tiếp
-0.25
Thắng
00:30
0 0
1 9
trực tiếp
0.5
Thua
00:30
1 0
6 6
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
Ngày 15/05
03:00
0 0
5 1
trực tiếp
0.75
Thua
02:30
3 0
4 1
trực tiếp
1.5
Thắng
00:30
1 0
2 4
trực tiếp
0
Hoà
Ngày 14/05
02:00
1 0
6 2
trực tiếp
0.75
Thắng
Ngày 13/05
02:00
2 1
3 5
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
Ngày 12/05
23:30
0 0
6 3
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
21:15
0 0
4 7
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
19:00
1 0
6 2
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 11/05
23:30
0 2
8 5
trực tiếp
-1.5
Thua
21:15
1 2
10 1
trực tiếp
0.5
Thắng
19:00
1 0
2 2
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
02:00
1 2
5 3
trực tiếp
-0.5
Thắng