KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Ligue 1

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 20/05
02:00
2 0
9 2
trực tiếp
0.5
Thắng
02:00
0 2
1 10
trực tiếp
-1.25
Thua
02:00
0 0
2 4
trực tiếp
0
Thắng
02:00
2 0
1 0
trực tiếp
1
Thua
02:00
1 0
7 2
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
02:00
3 0
2 2
trực tiếp
1
Thắng
02:00
0 0
5 3
trực tiếp
-0.5
Thua
02:00
0 1
3 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 16/05
02:00
1 2
7 2
trực tiếp
-0.25
Thua
02:00
1 0
3 10
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 13/05
02:00
0 0
3 6
trực tiếp
0.25
Thắng
02:00
0 0
7 2
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
02:00
0 0
3 3
trực tiếp
-0.5
Thua
02:00
0 0
4 3
trực tiếp
0
Hoà
02:00
0 2
5 4
trực tiếp
-0.5
Thua
02:00
1 1
4 6
trực tiếp
1.5
Thua
02:00
2 1
9 5
trực tiếp
1.25
Thắng
Ngày 11/05
02:00
1 0
6 1
trực tiếp
1
Hoà
02:00
1 1
3 4
trực tiếp
0.5
Thua
Ngày 07/05
02:00
2 0
4 4
trực tiếp
0.5
Thua
Ngày 05/05
02:00
0 0
6 0
trực tiếp
0.75
Thua
00:00
2 1
2 5
trực tiếp
-0.5
Thua
Ngày 04/05
22:00
2 1
4 4
trực tiếp
1.5
Thắng
20:00
1 0
3 2
trực tiếp
0.25
Thắng
02:00
0 0
4 4
trực tiếp
1.25
Thắng
Ngày 29/04
02:00
1 0
3 11
trực tiếp
0.25
Thắng
00:00
2 1
3 3
trực tiếp
-0.25
Thắng
Ngày 28/04
20:00
1 1
5 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
1 1
2 3
trực tiếp
-0.25
Thua
20:00
1 0
5 1
trực tiếp
0
Thua
18:00
1 2
2 4
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
02:00
1 2
11 2
trực tiếp
1.5
Thua
Ngày 27/04
02:00
1 1
3 6
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 25/04
02:00
1 1
3 2
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
02:00
0 0
7 5
trực tiếp
0.25
Thắng
00:00
0 2
3 6
trực tiếp
-1.25
Thua
Ngày 22/04
02:00
4 1
4 10
trực tiếp
1.5
Thắng