KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG Mexico

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 27/05
Ngày 24/05
Ngày 20/05
Ngày 19/05
09:00
0 0
4 3
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
Ngày 17/05
Ngày 16/05
Ngày 13/05
10:10
0 1
3 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Ngày 12/05
07:00
0 1
11 2
trực tiếp
0.75
Thua
Ngày 10/05
10:10
1 1
2 0
trực tiếp
0.25
Thua
Ngày 09/05
10:15
1 1
8 4
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
08:05
0 0
3 3
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 06/05
09:00
0 0
9 4
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
Ngày 03/05

Pen [3-5]

08:00
0 0
3 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2

Pen [3-2]

Ngày 29/04
07:00
0 0
5 3
trực tiếp
-0.25
Thua
Ngày 28/04
08:00
0 1
6 4
trực tiếp
0.25
Thua
06:00
1 0
9 11
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Ngày 27/04
10:10
0 0
4 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
08:00
1 2
4 3
trực tiếp
-1.25
Thắng 1/2
Ngày 22/04
Ngày 21/04
08:05
0 1
4 1
trực tiếp
0.5
Thắng
08:05
0 0
1 6
trực tiếp
-0.25
Thua
06:00
1 0
2 3
trực tiếp
0
Thắng
Ngày 20/04
10:10
0 1
8 1
trực tiếp
1
Thắng
08:00
0 0
8 7
trực tiếp
0.5
Thua
Ngày 15/04
07:00
1 1
13 4
trực tiếp
0.5
Thắng
07:00
0 0
7 4
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 14/04
08:05
3 1
2 8
trực tiếp
0.5
Thắng