KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ UEFA Nations League

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Ngày 27/03
00:00
0 0
10 1
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
Ngày 22/03
02:45
0 0
4 4
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
Ngày 19/06
01:45
0 0
2 3
trực tiếp
-0.5
Thắng

90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-5]

Ngày 18/06
20:00
0 2
9 3
trực tiếp
0.25
Thua
Ngày 16/06
01:45
1 1
5 2
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 15/06
01:45
1 0
3 6
trực tiếp
0.25
Thua 1/2

90phút [2-2], 120phút [2-4]

Ngày 28/09
01:45
2 1
6 4
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:45
0 1
9 3
trực tiếp
0.25
Thua
01:45
1 0
8 1
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
01:45
1 1
4 1
trực tiếp
0.5
Thắng
01:45
2 0
11 2
trực tiếp
0.75
Thắng
01:45
0 0
5 5
trực tiếp
0
Hoà
01:45
1 0
14 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
01:45
1 1
12 3
trực tiếp
0.75
Thua
Ngày 27/09
01:45
0 1
6 2
trực tiếp
-0.5
Thua
01:45
0 0
5 1
trực tiếp
0.5
Thua
01:45
0 0
6 2
trực tiếp
0
Hoà
01:45
0 1
0 9
trực tiếp
-1.5
Thua
01:45
1 0
5 5
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
0 1
6 7
trực tiếp
-1.75
Thắng
Ngày 26/09
01:45
0 0
5 5
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:45
0 0
5 2
trực tiếp
0
Thua
01:45
1 1
4 5
trực tiếp
-0.25
Thua
01:45
0 0
4 2
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
2 0
13 11
trực tiếp
-0.25
Thắng
Ngày 25/09
22:59
0 1
12 1
trực tiếp
1
Thua
22:59
0 0
10 0
trực tiếp
0.25
Thắng
20:00
0 0
4 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
0 0
13 1
trực tiếp
1.75
Thắng 1/2
01:45
2 1
3 1
trực tiếp
0.5
Thắng
01:45
1 0
1 6
trực tiếp
-0.75
Thắng
01:45
0 2
6 5
trực tiếp
-0.5
Thua
01:45
0 1
9 3
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
0 0
4 9
trực tiếp
0.25
Thắng
Ngày 24/09
22:59
0 0
5 3
trực tiếp
0.25
Thắng
22:59
0 0
6 7
trực tiếp
-0.5
Thắng